private

investigator

บริการงานสืบสวนครบวงจร ทั่วราชอาณาจักรด้วยทีมงานนักสืบมืออาชีพ

An investigative service covering the entire kingdom, along with a team of professional spies. Deception investigators, behavioral extractors, personal background investigators, car tracking systems, car loggers, check who. owns a phone number. A lover’s prenup checks everything you need to know.

นักสืบชู้สาว นักสืบพฤติกรรมบุคคล นักสืบประวัติบุคคล ติดตั้งระบบติดตามรถยนต์ นักสืบทะเบียนรถยนต์ ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ว่าใครครอบครอง นักสืบประวัติคนรักก่อนแต่งงาน สืบทุกๆ เรื่องที่คุณอยากรู้

Who

Are

Investigation

เราให้บริการสืบข้อมูลด้านบุคคล เช่น การสืบชู้สาว สืบจับบุคคลตามหมายศาล สืบหาคนหาย สืบพฤติกรรมบุตรหลาน ปลอมตัว สืบประวัติการก่ออาชญากรรม สืบประวัติบุคคลก่อนเข้ารับทำงาน สืบข้อมูลการเดินทางเข้าออกประเทศไทย สืบหารูปถ่ายของบุคคลที่ชัดเจน สืบหาทะเบียนบ้านของบุคคลพร้อมเครือญาติ, สืบสถาน ภาพบุคคล, สืบการหย่า ด้วยนักสืบมืออาชีพที่คุณวางใจได้.

สืบหาข้อมูลทางการค้า สืบหาข้อมูลด้านการเงิน สืบหาข้อมูลทางการตลาด งานเร่งรัดหนี้สิน ด้วยนักสืบมืออาชีพหาแหล่งผลิตและจำหน่ายสินค้าปลอมหรือหาตัวผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ สืบประวัติหรือตรวจสอบความไว้วางใจหุ้นส่วนหรือพนักงาน สืบข้อมูลการทำธุรกิจของคู่แข่ง ความเคลื่อนไหวหรือยุทธวิธีของคู่แข่ง ตรวจสอบสืบเบื้องหลังหรือความน่าเชื่อถือของคู่ค้าหรือผู้ร่วมทุน ตรวจสอบสืบทรัพย์สินหรือหลักฐานกรรมสิทธิ์ของบุคคลและนิติบุคคล.

สืบจับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา สืบหาทรัพย์สินลูกหนี้ สืบเพื่อดำเนินคดีความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ สืบการโกงหรือฉ้อโกงต่างๆ สืบหากรรมสิทธิ์ในที่ดินของบุคคลและเครือญาติ สืบหาข้อมูลการถูกยึดทรัพย์ ของกรมบังคับคดี สืบหารถหาย ด้วยนักสืบมืออาชีพ ตรวจสอบสืบการทุจริตหรือความรั่วไหลหรือการบ่อนทำลายภายในองค์กร พิสูจน์ทราบผู้ปองร้าย ผู้ส่งบัตรสนเท่ห์ การข่มขู่ทางโทรศัพท์

สืบหาข้อมูลทางการเมือง สืบหาข้อมูลในต่างประเทศ สืบหาข้อมูล เกี่ยวกับการดำเนินคดีในชั้นศาล สืบหาพยานหลักฐาน เพื่อประกอบการดำเนินคดี ด้วยนักสืบมืออาชีพ สืบหาข้อมูลและหลักฐานการฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้ง สืบหาข้อมูลและหลักฐานการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ รับประกาศสืบหาแจ้งคนหาย ของหาย สัตว์เลี้ยงหาย รับจัดหาจัดทำหรือติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์การสืบสวนทุกชนิด ตรวจสอบสืบพฤติกรรมนักการเมือง และข้าราชการ

OUR NUMBER SPEAK FOR THEMSELVES

5.6M

Net funding received

129K

Active monthly users

12K+

trusted global partners

ภาระกิจ

สืบงานบุคคล สืบชู้สาว

บริการสืบข้อมูลด้านบุคคล เช่น การสืบชู้สาว สืบจับบุคคลตามหมายศาล สืบหาคนหาย สืบพฤติกรรมบุตรหลาน ปลอมตัว สืบประวัติการก่ออาชญากรรม สืบประวัติบุคคลก่อนเข้ารับทำงาน สืบข้อมูล การเดินทางเข้าออก ประเทศไทย สืบหารูปถ่ายของบุคคล ที่ชัดเจน สืบหาทะเบียนบ้านของบุคคล พร้อมเครือญาติ
สืบสถานภาพ บุคคล, สืบการหย่า เป็นต้น

สืบงานธุรกิจ

สืบหาข้อมูลทางการค้า สืบหาข้อมูลด้านการเงิน
สืบหาข้อมูลทางการตลาด งานเร่งรัดหนี้สิน
สืบประวัติ หรือตรวจสอบความไว้วางใจหุ้นส่วนหรือพนักงาน
สืบหาแหล่งผลิต และ จำหน่ายสินค้าปลอม
หรือหาตัวผู้ละเมิดลิขสิทธิ์

สืบทรัพย์สิน

สืบจับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา สืบหาทรัพย์สินลูกหนี้ สืบเพื่อดำเนินคดีความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ สืบการโกง หรือ ฉ้อโกงต่างๆ สืบหากรรมสิทธิ์ในที่ดินของบุคคล และ เครือญาติ สืบหาข้อมูลการถูกยึดทรัพย์ ของกรมบังคับคดี สืบหารถหาย สืบหาจับกุมบุคคลผู้กระทำผิดกฎหมายหรือติดตามทรัพย์สินสูญหาย

สืบงานทั่วไป

สืบหาข้อมูลทางการเมือง สืบหาข้อมูลในต่างประเทศ
สืบหาข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินคดีในชั้นศาล
สืบหาพยานหลักฐานเพื่อประกอบการดำเนินคดี
สืบหาข้อมูลและหลักฐานการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
สืบทะเบียนประวัติอาชญากร

ผลงานที่ได้รับรางวัล

ศักยภาพของเรา

จุดยืนของเรา

บริษัทของเราดำเนินธุรกิจมาเป็นเวลานาน กว่า 20 ปี โดยมีขอบข่ายการทำงาน เช่น ให้บริการด้านกฎหมาย, ว่าความ, รับเป็นที่ปรึกษากฎหมายบริษัท ร่างนิติกรรมสัญญา, พินัยกรรม, ให้คำแนะนำ ในการทำนิติกรรม ด้านการ เร่งรัดหนี้สิน, ประนอมหนี้ทั้งในระบบ และ นอกระบบ ด้านสืบสวนสอบสวน สืบการทุจริต, สืบ ชู้สาว สืบงานด้านบังคับคดีหลังจากศาลมีคำพิพากษา งานด้าน การสืบหา ข้อมูลของคู่แข่งทางการค้าและสืบข้อมูลทางการตลาด ทั้งนี้ เรายังมีการให้บริการทั่วราชอาณาจักรอีกด้วย

การสืบหา ด้วยอุปกรณ์ IOT เทคโนโลยี ที่ทันสมัยที่สุด

สืบจับตามหมายจับศาล
สืบทรัพย์บังคับคดี
สืบทะเบียนประวัติอาชญากร
รับประกาศสืบหาแจ้งคนหาย ของหาย สัตว์เลี้ยงหาย
ทางอินเตอร์เน็ต
รับจัดหาจัดทำหรือติดตั้งเครื่องมือ
อุปกรณ์การสืบสวนทุกชนิด
ตรวจสอบสืบพฤติกรรมนักการเมือง และข้าราชการ
สืบหาข้อมูลและหลักฐานการฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้ง
สืบหาข้อมูลและหลักฐานการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

Featured

Works

AI Integrated App

Technology / AI

Product Sync Saas

Technology / App

Customer

Reviews

ทำงงานรวดเร็ว คุณติ๊กให้บริการดีแนะนำดี ไม่ให้เราทำเสียเปล่า ตรงประเด็นคะ สุดยอด

mali

19 Oct 2020 , 5.39 am.

มีตัวตนจริง ทำงานได้จริงคับผม
ขอบคุณมากคับผม

สมบูรณ์

11 Sep 2022 , 7.13 am.

ตามสามี เจอและไดเรูป รู้ลึก รู้จริง ตาสว่าง ขอบคุณที่มีบริการแบบนี้ให้กับแม่บ้านแบบดิชั้นค่ะ

คุณแมวจ้า

07 May 2023 , 10.48 pm.

ขอบคุณคุณติ๊กมากๆค่ะ จากลูกค้าขอนแก่น คุณตติฺ๊กทำงานได้จริงค่ะ ยืนยัน ใครใจแนะนำเลยค่ะ ท่านนี้

Bowwyy

HR 10 Jun 2023 , 03.33 am.

Latest

Articles

Progress your

Digitization