คุณน้ำหวานนักสืบ
คุณน้ำหวานนักสืบ
นักสืบ
  หน้าหลัก
  บริการงานนักสืบ
  ถาม-ตอบ
  บอร์ดด้านกฎหมาย
  ติดต่อนักสืบ

สำหรับท่านที่ต้องการ ให้ติดตามสืบ ในกรณีพิเศษ ที่ไม่มีในรายการ ข้างต้น ท่านสามารถ ติดต่อได้ที่
คุณน้ำหวาน 085-333-8532

thailandspygroup@hotmail.com

Line ID : 0853338532

หมายเลขบัญชีที่ใช้ในการจัดจ้าง

ธนาคารกสิกรไทย
หมายเลขบัญชี 4462294633
บริการทั่วราชอาณาจักร ด้วยทีมงานนักสืบมืออาชีพ มั่นใจได้และซื่อสัตย์
 
บริการงานนักสืบ

 สืบบุคคล
ตรวจสอบสืบพฤติกรรมของคนรัก คู่สมรสหรือบุคคลในปกครอง
พิสูจน์สืบหาข้อเท็จจริง อาชีพ วันเกิด ฐานะ สถานะภาพการสมรส
สืบหาที่อยู่ ที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ เพจเจอร์ ยานพาหนะ
ตรวจสอบสืบประวัติส่วนตัว หรือประวัติการทำงาน หรือสืบเบื้องหลังบุคคล
ถ่ายรูป ถ่ายวิดีโอ บุคคลหรือสถานที่ หรือยานพาหนะ
สืบหาหลักฐานหรือพยานเพื่อฟ้องคดีหรือสู้คดี
สืบหาบุคคลสูญหายหรือหลบหนี หรือสืบหาทรัพย์สิน
สืบหาข้อเท็จจริงทั่วไป
 สืบธุรกิจ
หาแหล่งผลิตและจำหน่ายสินค้าปลอม หรือหาตัวผู้ละเมิดลิขสิทธิ์
สืบประวัติหรือตรวจสอบความไว้วางใจหุ้นส่วนหรือพนักงาน
สืบข้อมูลการทำธุรกิจของคู่แข่ง ความเคลื่อนไหวหรือยุทธวิธีของคู่แข่ง
ตรวจสอบสืบเบื้องหลังหรือความน่าเชื่อถือของคู่ค้าหรือผู้ร่วมทุน
ตรวจสอบสืบทรัพย์สินหรือหลักฐานกรรมสิทธิ์ของบุคคลและนิติบุคคล
ตรวจสอบสืบการทุจริตหรือความรั่วไหลหรือการบ่อนทำลายภายในองค์กร
พิสูจน์ทราบสืบการผู้ปองร้าย ผู้ส่งบัตรสนเท่ห์ การข่มขู่ทางโทรศัพท์ ทางจดหมาย
สืบหาจับกุมบุคคลผู้กระทำผิดกฎหมาย หรือติดตามทรัพย์สินสูญหาย
สืบหาหลักฐานพยานเพื่อฟ้องคดีหรือสู้คดี
 สืบทรัพย์สิน
สืบหาแหล่งผลิตและจำหน่ายสินค้าปลอม หรือหาตัวผู้ละเมิดลิขสิทธิ์
สืบประวัติหรือตรวจสอบความไว้วางใจหุ้นส่วนหรือพนักงาน
สืบข้อมูลการทำธุรกิจของคู่แข่งขัน ความเคลื่อนไหวหรือยุทธวิธีของคู่แข่ง
ตรวจสอบสืบเบื้องหลังหรือความน่าเชื่อถือของคู่ค้าหรือผู้ร่วมทุน
ตรวจสอบสืบทรัพย์สินหรือหลักฐานกรรมสิทธิ์ของบุคคลและนิติบุคคล
ตรวจสอบสืบการทุจริตหรือความรั่วไหลหรือการบ่อนทำลายภายในองค์กร
พิสูจน์ทราบผู้ปองร้าย ผู้ส่งบัตรสนเท่ห์ การข่มขู่ทางโทรศัพท์ ทางจดหมาย
สืบหาจับกุมบุคคลผู้กระทำผิดกฎหมาย หรือติดตามทรัพย์สินสูญหาย
สืบหาหลักฐานพยานเพื่อฟ้องคดีหรือสู้คดี
 สืบทั่วไป
สืบจับตามหมายจับศาล
สืบทรัพย์บังคับคดี
สืบทะเบียนประวัติอาชญากร
รับประกาศสืบหาแจ้งคนหาย ของหาย สัตว์เลี้ยงหาย ทางอินเตอร์เน็ต
รับจัดหาจัดทำหรือติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์การสืบสวนทุกชนิด
ตรวจสอบสืบพฤติกรรมนักการเมือง และข้าราชการ
สืบหาข้อมูลและหลักฐานการฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้ง
สืบหาข้อมูลและหลักฐานการทุจริตหรือประพฤติมิชอ

Copyright © 2007 www.thailandspygroup.com All rights reserved.